Toimimme kahdella toimialalla:

Sairaalatekniikka ja terveysteknologia

Toimimme sairaalateknisenä suunnittelijana eli erikoissuunnittelijana, asiantuntijana ja valvojana

 • kiinteille sairaalalaitteille (KSL-suunnittelu)
 • lääkinnällisille laitteille ja terveysteknologialaitteille
 • laboratoriolaitteille
 • sairaalateknisille erikoisjärjestelmille
 • teräs- ja erikoiskalusteille.

Osaamiseemme kattaa esimerkiksi

 • kattokeskukset, potilaspaneelit ja varsistot
 • tutkimusvalaisimet, toimenpidevalaisimet ja leikkausvalaisimet
 • pesukoneet, kuivauslaitteet ja sterilaattorit
 • vetokaapit, suojakaapit ja turvakaapit
 • lääkinnälliset kylmä- ja lämpölaitteet
 • kuvantamislaitteet
 • hammashoitoyksiköt, hammashoitolaitteet ja imujärjestelmät
 • laboratoriolaitteet ja -kalusteet
 • ruostumattomat teräskalusteet (RST-kalusteet)
 • kylmä- ja pakastevarastot, kylmiöt
 • hygieniajärjestelmät ja -laitteet
 • puhdasvesi- ja vedenkäsittelyjärjestelmät
 • kemikaalijakelujärjestelmät, pesuainejärjestelmät
 • jätteen ja pyykin imukuljetusjärjestelmät.

Työskentelemme kaikissa tila- ja rakennushankkeissa, joissa on tarve sairaalatekniseen erikoissuunnitteluun.
Kohteitamme ovat esimerkiksi julkiset ja yksityiset

 • sairaalat ja lääkäriasemat
 • hyvinvointikeskukset ja terveysasemat
 • oppilaitokset
 • palvelukeskukset ja vanhainkodit
 • terveydenhuollon ja teollisuuden laboratoriot.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - lue tarkemmin mitä palveluja tarjoamme.

Ammattikeittiöt

Toimimme ammattikeittiösuunnittelijana eli erikoissuunnittelijana, asiantuntijana ja valvojana

 • ammattikeittiölaitteille (KKL, RKL)
 • tarjoilu- ja myyntilaitteille
 • kylmä- ja pakastevarastoille (kylmiöille)
 • ammattikeittiöiden erikoisjärjestelmille
 • teräs- ja erikoiskalusteille.

Osaamiseemme kattaa esimerkiksi

 • esikäsittelylaitteet
 • valmistuslaitteet, kuten uunit, padat ja paistinpannut
 • tarjoilulaitteet, tarjoilulinjastot
 • jäähdytys- ja kylmälaitteet (cook-chill, cook-cold)
 • ruoan jakelu- ja kuljetusjärjestelmät
 • astianpesukoneet ja kuljetinjärjestelmät
 • vaunupesukoneet, erikoispesukoneet
 • ruostumattomat teräskalusteet (RST-kalusteet)
 • kylmä- ja pakastevarastot, kylmiöt
 • juomajakelujärjestelmät
 • hygieniajärjestelmät ja -laitteet
 • puhdasvesi- ja vedenkäsittelyjärjestelmät
 • kemikaalijakelujärjestelmät, pesuainejärjestelmät
 • biojätteen imukuljetusjärjestelmät.

Työskentelemme kaikissa tila- ja rakennushankkeissa, joissa on tarve ammattikeittiösuunnitteluun.
Kohteitamme ovat esimerkiksi julkiset ja yksityiset

 • keskuskeittiöt ja ravintokeskukset
 • valmistuskeittiöt ja palvelukeittiöt
 • oppilaitokset, koulut ja päiväkodit
 • opetuskeittiöt ja tuotekehityskeittiöt
 • ravintolat ja kahvilat.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - lue tarkemmin mitä palveluja tarjoamme.

Laajenna toimialatPienennä toimialatPalaa ylös

Tarjoamme toimialoillamme monipuolisesti erilaisia palveluja:

Tarveselvitykset, tila- ja laitekartoitukset

Laadimme toiminnallisia esiselvityksiä ja tarveselvityksiä rakennushankkeiden hankesuunnitelmien lähtötiedoksi. Olemme laatineet esimerkiksi kehityssuunnitelmia sairaaloiden välinehuollon, sänkyhuollon ja laitoshuollon järjestämisestä sekä julkisen ruokapavelun keittiöverkko- ja ruokapalveluselvityksiä.

Teemme myös tila- ja laitekartoituksia esimerkiksi omistusjärjestelyjen ja kiinteistökehityshankkeiden due diligence -selvityksiin. Kartoitamme esimerkiksi kiinteiden sairaalalaitteiden ja ammattikeittiölaitteiden määrät, teknisen kunnon, uusimistarpeen ja siirtomahdollisuudet asennustapoineen.

Voimme toimia selvitysryhmän osana tai toteuttaa työmme täysin itsenäisesti.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Toiminnallinen tilasuunnittelu

Meillä on pitkä ja monipuolinen kokemus ammattikeittiöiden, terveydenhuollon ja laboratorioiden käyttäjälähtöisestä tilasuunnittelusta. Ymmärrämme käyttäjien toimintaprosessit ja osaamme mitoittaa, sijoitella ja suunnitella tilakokonaisuuksia, joissa työskentely on tehokasta ja työympäristö viihtyisä.

Tilasuunnittelu pohjautuu tilaajan ja käyttäjien kanssa yhteistyössä laadittavaan prosessisuunnitelmaan, jolla määritellään tilojen mitoitusperusteet, keskinäiset yhteydet ja tilojen merkitys käyttäjän palvelutuotannossa tai lopputuotteen jalostumisessa.

Toimimme asiakkaamme tarpeiden mukaisesti esimerkiksi arkkitehtisuunnittelua avustaen tai itsenäisenä suunnittelijana laatien täydellisen tilaohjelman ja tilasuunnitelman rakennussuunnittelun lähtötiedoksi.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Työergonomian parantaminen kaluste- ja tilajärjestelyillä

Terveydenhuollossa ja ammattikeittiössä työn ergonomia, sujuvuus ja tehokkuus riippuu usein ympäröivästä tilasta, kalusteista ja laitteista. Fyysisessä työssä luontevat työasennot ja turhien liikkeiden ja siirtymisten minimointi lisäävät työhyvinvointia ja lyhentävät läpimenoaikoja.

Huonosti toimivaa tilaa tai työpistettä voidaan usein parantaa varsin maltillisilla muutoksilla. Meillä on monipuolinen kokemus pienistä ja suurista hankkeista, joissa huonosti toimivasta ja ahtaasta ympäristöstä, jossa työntekijän ajasta merkittävä osa kuluu tuottamattomaan järjestelemiseen ja kuljeskeluun, on onnistuttu muokkaamaan tehokkaasti toimiva ja viihtyisä työtila.

Työergonomiset ratkaisut ovat aina suuressa roolissa kaikissa hankkeissamme.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Laitteiden ja kalusteiden suunnittelu

Erikoissuunnittelijana (KSL-suunnittelu, ammattikeittiösuunnittelu) tehtävämme on varmistaa, että käyttäjän työssään tarvitsemat laitteet ja kalusteet osataan huomioida rakentamisen aikana oikea-aikaisesti ja virheettömillä lähtötiedoilla. Työmme onnistuu, kun rakentaminen etenee suunnitellusti, laitteen asentaminen on vaivatonta ja käyttäjä kokee työympäristönsä paranevan.

Suunnittelutyömme on yleispätevää ja riippumatonta. Emme pohjaa ratkaisujamme yksittäisten laitevalmistajien valikoimiin, vaan varmistamme, että rakennus ja tilat soveltuvat kaikille markkinoilla oleville ratkaisuille.

Laitteiden ja kalusteiden suunnittelutyöhömme sisältyvät esimerkiksi

 • olemassaolevien laitteiden kartoitus ja uusimistarpeen arviointi
 • laite- ja tilaratkaisujen määrittely yhteistyössä käyttäjän ja tilaajan kanssa
 • tilaajan, käyttäjän ja suunnitteluryhmän tukeminen tilasuunnittelussa
 • lähtötietojen laatiminen ja ylläpito talotekniikka- ja rakennussuunnittelua varten
 • huonekorttien täydentäminen
 • suunnittelu- ja laiteratkaisujen esittely tilaajalle ja käyttäjille
 • pohja-, projektio- ja detaljipiirustusten laatiminen
 • tietomallintaminen
 • kustannusarvioiden laatiminen
 • hankesuunnitelman ja urakkaohjelman täydentäminen
 • urakkarajakaavioiden laatiminen
 • toteutustietojen koordinointi ja varmistaminen.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Kattokiinnitteisten laitteiden ja kalusteiden kannakointiratkaisut

Sairaaloissa ja ammattikeittiöissä on usein laitteita ja kalusteita, jotka asennetaan pysyvästi kiinni kattoon. Tällaisia ovat esimerkiksi kattokeskus, leikkausvalaisin, hyllykkö ja asennusseinä.

Usein suuri holvikorkeus, matalla oleva alakatto tai suuri määrä talotekniikan kanavia, putkia ja johtohyllyjä tekevät kiinnityksistä vaikeita. Laitteiden vaihtaminen tai siirtäminen tilassa voi talotekniikasta johtuen olla myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta. Ongelmaan on olemassa yksinkertaisia ja hyväksi todettuja ratkaisuja, jotka on kuitenkin osattava määritellä ja suunnitella hyvissä ajoin ennen toteutusssuunnittelua.

Tunnemme alalla käytössä ja saatavissa olevat ratkaisut ja luomme ennakkoluulottomasti myös uusia. Autamme määrittelemään esimerkkituotteet, laadimme tarvittavat periaatepiirustukset ja luomme alustavat tietomallit suunnitelmien yhteensovittamista varten.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Tietomallintaminen

Olemme sairaala- ja ammattikeittiölaitteiden tietomallintamisen uranuurtaja. Toteutamme kaikki suunnittelukohteemme poikkeuksetta tietomallintamalla.

Mallinnamme kaikki suunittelualaamme kuuluvat laitteet, kalusteet ja järjestelmät alusta saakka itse ja omaa mallikirjastoamme hyödyntäen. Malliobjektimme ovat monipuolisesti parametrisoituja ja niiden avulla voidaan helposti havainnollistaa erilaisia suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia käyttäjien työympäristöön.

Tietomallien hyödyntäminen cave- ja virtuaalilasityöskentelyssä on meille tuttua. Teemme erikoislaitteiden ja -kalusteiden tietomallinnusta myös alikonsultointina esimerkiksi arkkitehti- ja insinööritoimistoille.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Kustannusarviot ja budjetointi

Laadimme laitteiden, kalusteiden ja järjestelmien investointi- ja siirtokustannusarviot kaikilla tarkkuustasoilla ja erilaisissa suunnitteluvaiheissa. Tunnemme alan kustannustason ja tuemme asiakastamme hankkeen budjetoimisessa.

Arvioimme myös laitteiden ja järjestelmien ylläpito- ja käyttökustannuksia erilaisten investointihankkeiden ja hankintapäätösten tueksi.

Perustamme kustannusarviomme kokemukseemme toteutuneesta hintatasosta erilaisissa hankkeissa ja asiakasryhmissä. Emme käytä valmiita neliöpohjaisia arviointiohjelmia tai yleishinnastoja.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Hankintojen ohjaus, toteutus ja asiantuntijatehtävät

Julkiset ja yksityiset laite- ja järjestelmähankinnat ovat leipätyötämme. Tunnemme hankintaan liittyvät säädökset, käytännöt, markkinat ja tehokkaat toimintatavat. Autamme asiakastamme toteuttamaan hankinnat oikea-aikaisesti ja sujuvasti.

Laadimme hankintaa varten vaatimusmäärittelyt, vähimmäis- ja laatuarviointikriteerit sekä kaupalliset ja tekniset tarjouspyyntöasiakirjat yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Varmistamme tarjousten vertailukelpoisuuden ja tuemme hankintapäätöksissä.

Varmistamme tarjousten vertailukelpoisuuden, teemme tarvittavat lisäselvitykset ja laadimme asiakkaallemme selkeät yhteenvedot päätöksentekoa varten. Tuemme asiakastamme hankintapäätöksissä ja hankintasopimuksissa. Varmistamme sujuvan siirtymisen hankinnasta toteutukseen.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Rakennuttaminen ja projektinjohto

Huolehdimme erikoisalamme rakennuttamistehtävistä rakentamisen, asentamisen ja käyttöönoton aikana. Määritämme, valvomme ja ohjaamme laitetoimittajien ja muiden urakoitsijoiden työtä ja varmistamme tilaajan ja asiakkaamme etujen toteutumisen.

Voimme toimia rakennuttajan tai rakennuttajakonsultin avustajana tai toteuttaa työmme täysin itsenäisesti.

Toimimme tarvittaessa myös projektinjohtajana maltillisen kokoisissa korjausrakentamisen hankkeissa, jotka koskevat pääasiassa sairaalatekniikan tai ammattikeittiön muutoksia tai uudistamista. Autamme määrittelemään hankkeen laajuuden ja aikataulun, tunnistamme tarvittavat suunnittelijat ja toteuttajat, määrittelemme hankkeen toimintatavat ja johdamme hankkeen etenemistä tavoitteista käyttöönottoon.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Suunnittelun valvonta ja kolmannen osapuolen tarkastus

Sairaalateknisen suunnittelun (KSL-suunnittelu) ja ammattikeittiösuunnittelun tehtävä on varmistaa, etteivät erikoislaitteet aiheuta yllättäviä ongelmia tai kustannuksia rakentamisen ja käyttöönoton aikana. Tämän tavoitteen toteutumisen avain on hallittu suunnittelutyö.

Sairaalatekniseen suunnitteluun ja ammattikeittiösuunnitteluun ei ole yleistä tehtäväluetteloa tai toimintatapaa. Siksi erityisesti vaativissa ja suurissa hankkeissa voi olla hyödyllistä tarkastella tehtyä suunnittelutyötä myös toisin silmin, jotta suunnittelutyön onnistuminen varmistetaan hyvissä ajoin. Myös suunnittelua tekevien henkilöiden vaihto kesken suunnittelutyön voi luoda tilanteen, jossa kolmannen osapuolen on hyödyllistä tarkastella tehtyä suunnittelutyötä kokonaisuutena.

Toimimme tarvittaessa hankkeen ulkopuolisena toimialaamme liittyvän suunnittelun valvojana ja tarkastajana. Aiheita voivat olla esimerkiksi, miten loppukäyttäjien tarpeiden toteutuminen on varmistettu, mitä suunnitteluperiaatteita on sovittu ja noudatettu, millä tavalla suunnittelualojen välinen yhteensovitus on onnistunut, miten yhtenäisesti suunnitelma-aineisto on esitetty tai miten urakkarajat on määritelty. Myös tietomallin ja muiden suunnitelmien yhdenmukaisuuden varmistaminen on tärkeää.

Toimeksiannot sovitaan aina juuri Sinun tarpeisiisi sopivasti - kysy lisää tai pyydä tarjous!

Laajenna kaikki palvelutPienennä kaikki palvelutPalaa ylös